Αντικείμενο

Το “Εργαστήριο Επεξεργασίας Γνωστικού Σήματος- CBP” χρηματοδοτήθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στα πλαίσια της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΕΣΠΑ 2007-2013.

O στόχος του CBP ήταν η προαγωγή της θεωρίας της τομογραφίας διανυσματικού πεδίου (ΤΔΠ), μέσω της διερεύνησης αυτής της νέας μεθόδου στο χώρο των δύο διαστάσεων και την επέκτασή της στις τρεις διαστάσεις. Στη συνέχεια, η 3Δ-ΔΤΠ έπρεπε να εφαρμοστεί σε ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα (ΗΕΓ) υψηλής ανάλυσης, ώστε να επιλυθεί το αντίστροφο πρόβλημα του ΗΕΓ και να προσδιοριστούν οι ενεργές καταστάσεις του εγκεφάλου. Με αυτόν τον τρόπο και με τη μελέτη των ενεργοποιήσεων κατά τη διάρκεια διάφορων ασκήσεων, το CBP στόχευε στην καλύτερη κατανόηση των γνωστικών διαδικασιών και στην εδραιοποίηση μίας ομάδας στο ΙΠΤΗΛ-ΕΚΕΤΑ με αυτά τα ερευνητικά ενδιαφέροντα.

Μέσω του έργου, το ΙΠΤΗΛ ενδυναμώθηκε με τη δημιουργία του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Γνωστικού Σήματος (CBP), το οποίο ενισχύθηκε με την αγορά προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού για καταγραφές εγκεφαλογραφήματος. Επίσης, συστάθηκε μια διεπιστημονική ομάδα από ερευνητές, με συμπληρωματικές δεξιότητες, με αντικείμενο τη χρήση του εξοπλισμού για τη μελέτη και εφαρμογή της 3Δ-ΤΔΠ σε πραγματικά σήματα ΗΕΓ, αλλά και τη διερεύνηση επιπρόσθετων προηγμένων τεχνικών, όπως η ανάλυση συνδεσιμότητας.

Το έργο στέφθηκε με επιτυχία, καθώς ο στόχος των παραδοτέων επιτεύχθηκε και διοργανώθηκαν διάφορες δραστηριότητες για τη διάδοση των αποτελεσμάτων στο ευρύ κοινό. Παράλληλα, η έρευνα του ΙΠΤΗΛ, που αφορά στην επεξεργασία γνωστικού σήματος ενισχύθηκε. Τα αποτελέσματα του έργου δημοσιεύθηκαν σε διεθνή και αξιόλογα περιοδικά και συνέδρια. Το έργο όχι μόνο συνεισέφερε στην προαγωγή της 3Δ-ΔΤΠ αλλά και στη χρήση της ως εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση των ανθρώπινων γνωστικών διαδικασιών, και πιο συγκεκριμένα της διαδικασίας της γνωστικής όρασης. Η 3Δ-ΔΤΠ εφαρμόσθηκε με επιτυχία σε ΗΕΓ υψηλής και ανάλυσης και χρήσιμα συμπεράσματα εξήχθησαν σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου, που βοηθούν στην κατανόηση των γνωστικών διαδικασιών υγιών αλλά και ασθενών. Ακόμα, μέσω του έργου, η επιστημονική κοινότητα πρόκειται να επωφεληθεί από μεγάλο όγκο δεδομένων ΗΕΓ υψηλής ανάλυσης, που θα δοθούν σε κοινή χρήση. Τέλος, ενισχύθηκε η συνεργασία του ανάδοχου φορέα με την Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνώμονα τη διερεύνηση της εφαρμογής των αναπτυσσόμενων μεθοδολογιών στην άμεση επικοινωνία ασθενών, που αδυνατούν να εκφραστούν.

Το Εργαστήριο CBP

Το Εργαστήριο CBP τον Οκτώβριο του 2013 εξοπλίστηκε με το προηγμένο μηχάνημα λήψης ΗΕΓ υψηλής ανάλυσης (EGI 300 Geodesic EEG system – GES300). Επίσης, τον Φεβρουάριο του 2014, στον εξοπλισμό του εργαστηρίου προστέθηκε o ανιχνευτής οφθαλμικών κινήσεων (eye tracker) SMI Red500, για τη διεξαγωγή πειραμάτων οπτικής προσοχής. Από την έναρξη του έργου το 2013, στο σύνολο πραγματοποιήθηκαν 130 ΗΕΓ. Πιο συγκεκριμένα, για την εξέταση των γνωστικών λειτουργιών μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων (νέων και ηλικιωμένων), πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο 45 εγκεφαλογραφήματα, στα οποία συμμετείχαν 27 ενήλικες ηλικίας 25-40 ετών και 18 υγιείς ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών. Επίσης, 63 ακόμα υποκείμενα (41 γυναίκες/22 άνδρες) συμμετείχαν στα πειράματα του έργου, εκ των οποίων οι 21 έπασχαν από άνοια, 21 από ήπια γνωστική διαταραχή και 21 ήταν απόλυτα υγιείς. Τέλος, για τη μελέτη της οπτικής προσοχής, πραγματοποιήθηκαν ΗΕΓ σε 22 συμμετέχοντες (11 άνδρες/11 γυναίκες), ηλικίας 25-40 ετών.

ges300

Comments are closed.