Παραδοτέα

Το παραδοτέο “Π1.1 ∆ηµοσίευση της ΤΔΠ στο χώρο των τριών διαστάσεων, σε διεθνές περιοδικό” κατατέθηκε για δημοσίευση τον Μάρτιο του 2014 και δημοσιεύθηκε στο διεθνές περιοδικό Journal of Mathematical Imaging and Vision, ως άρθρο με τίτλο “Tomographic Reconstruction of 3-D Irrotational Vector Fields via a Discretized Ray Transform”

Το παραδοτέο “Π2.1 ∆ηµοσίευση των αποτελεσµάτων της εφαρµογής της 3∆-Τ∆Π σε EEG συνδέοντας εξωτερικά ερεθίσµατα µε τις ενεργές καταστάσεις του εγκεφάλου, σε διεθνές περιοδικό” κατατέθηκε για δημοσίευση τον Μάρτιο του 2014 και δημοσιεύθηκε στο διεθνές περιοδικό Journal of Brain Research, ως άρθρο με τίτλο “Brain source localization of P300, MMN and N400: aging and gender differences”. Δημοσιεύθηκε επίσης στο διεθνές συνέδριο IEEE Brain Grand Challenges, ως εργασία με τίτλο “Effective Brain Areas Identification Using 3D Vector Field Tomography” τον Μάρτιο του 2014

Το παραδοτέο “Π2.2 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της 3Δ-ΤΔΠ σε EEG συνδέοντας εργασίες διανοητικών απαιτήσεων με τις ενεργές καταστάσεις του εγκεφάλου, σε διεθνές περιοδικό” κατατέθηκε για δημοσίευση τον Σεπτέμβρη του 2014 και δημοσιεύθηκε στο διεθνές περιοδικό IEEE Transaction on Autonomous Mental Development, ως άρθρο με τίτλο “Age Effect in Human Brain Responses to Emotion Arousing Images: The EEG 3D-Vector Field Tomography Modeling Approach”. Επίσης, κατατέθηκε για δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Journal of Neuroscience, ως άρθρο με τίτλο “Age-induced differences in brain neural activation during emotional stimuli” τον Σεπτέμβριο του 2014

Το παραδοτέα “Π2.3 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της 3Δ-ΤΔΠ σε EEG υποκειμένων με παθήσεις εγκεφάλου συνδέοντας εργασίες σε φυσικό περιβάλλον με τις ενεργές καταστάσεις του εγκεφάλου, σε διεθνές περιοδικό” κατατέθηκε για δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Journal of Neurobiology of Aging,  ως άρθρο με τίτλο “Brain source localization of MMN and P300 ERPs in Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s Disease: A High Density EEG approach” τον Ιούλιο του 2015 και για δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Journal of Brain Research, ως άρθρο με τίτλο “Cognitive MMN and P300 in Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s Disease: A High Density EEG-3D Vector Field Tomography Approach” τον Οκτώβριο του 2015

Το παραδοτέα “Π3.1 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας των χρονοσειρών των ενεργών ηλεκτροστατικών καταστάσεων του εγκεφάλου, σε διεθνές περιοδικό” κατατέθηκε για δημοσίευση τον Μάρτιο του 2015 και δημοσιεύθηκε στο διεθνές συνέδριο στο EMBC2015, ως εργασία με τίτλο “Phase-Amplitude Cross-Frequency Coupling in EEG-derived Cortical Time Series upon an Auditory Perception Task”. Επίσης, κατατέθηκε για δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Journal of Neuroimage, ως άρθρο με τίτλο “Task-Relevant Frequency Power and Cross-Frequency Coupling Modulation upon Auditory Stimuli” τον Απρίλιο του 2015

Το παραδοτέο “Π3.2 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας των σχέσεων των χρονοσειρών των ενεργών ηλεκτροστατικών καταστάσεων του εγκεφάλου με τις μελέτες αιτιατότητας, σε διεθνές περιοδικό” κατατέθηκε για δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Journal of Brain Research, ως άρθρο με τίτλο “Gender Effect on Brain Connectivity upon Investigative Visual Attention: A High Density EEG-3D Vector Field Tomography Approach” τον Οκτώβριο του 2015

Το παραδοτέο “Π4.1 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας προσοχής και των ενεργών καταστάσεων του εγκεφάλου, σε διεθνές περιοδικό” κατατέθηκε για δημοσίευση τον Μάρτιο του 2015 και δημοσιεύθηκε στο διεθνές συνέδριο EMBC2015, ως εργασία με τίτλο “Gender Effect in Human Brain Responses to Bottom-up and Top-down Attention using the EEG 3D-Vector Field Tomography”. Επίσης, κατατέθηκε στο διεθνές περιοδικό Journal of Brain Research, ως άρθρο με τίτλο “Gender related differences in event-related potentials and human brain activation during a visual attention task” τον Ιούλιο του 2015.

Το παραδοτέο “Π4.2 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας προσοχής και των ενεργών καταστάσεων του εγκεφάλου, σε διεθνές περιοδικό” κατατέθηκε για δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Journal of Brain Research, ως άρθρο με τίτλο “The human brain activation time course of different visual attention mechanisms” τον Οκτώβριο του 2015

Comments are closed.