Ερευνητικοί στόχοι

Το CBP στοχεύει:

  • στην ανάπτυξη της θεωρίας της τομογραφίας διανυσματικού πεδίου με την επέκτασή της στο χώρο των τριών διαστάσεων
  • στην εφαρμογή της θεωρίας στο αντίστροφο πρόβλημα της εγκεφαλογραφίας, για τον προσδιορισμό των ενεργών καταστάσεων του εγκεφάλου και τη μελέτη της συσχέτισης της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου με γνωστικές καταστάσεις
  • στην διερεύνηση της μοναδικότητας των αντιστοιχιών των πραγματικών καταστάσεων με τις ενεργές καταστάσεις του εγκεφάλου και τη μελέτη των πολλών ισοδύναμων καταστάσεων, σε περίπτωση που οι αντιστοιχίσεις είναι πολλές προς μία.
  • στην ταυτοποίηση συσχετίσεων μεταξύ των εξαγώμενων χαρακτηριστικών των ενεργών καταστάσεων του εγκεφάλου με τις πραγματικές εμπειρίες, με απώτερο στόχο την υποβοήθηση της επικοινωνίας ανθρώπων με προβλήματα επικοινωνίας, όπως ασθενείς με άνοια
  • στη μελέτη εναλλακτικών προηγμένων μεθόδων, όπως η ανάλυση συνδεσιμότητας

Comments are closed.