Αποτελέσματα

Στη σελίδα αυτή θα παρουσιάζονται οι δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου CBP. Πιο αναλυτικά θα περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

Παραδοτέα: Τα παραδοτέα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Δημοσιεύσεις: Οι δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια, περιοδικά και ημερίδες.

Διάδοση Αποτελεσμάτων: Οι παρουσιάσεις του έργου CBP σε ημερίδες και συνέδρια.

Comments are closed.